PRIVACY BELEID

ESSERTEC GmbH hecht grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Om die reden is naleving van de wettelijke bepalingen vanzelfsprekend. Om te garanderen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op onze website, verzoeken wij u nota te nemen van de onderstaande informatie.

1. Bezoek aan de website

In principe is een bezoek aan onze website anoniem. Uw browser zendt ons echter technische gegevens toe. Welke gegevens dat zijn, ligt binnen uw machtssfeer en ontneemt onze invloed. Met de door uw browser toegezonden gegevens registreert ESSERTEC GmbH het browsertype/de browserversie, het gebruikte besturingssysteem van uw pc, de refererende URL (de eerder bezochte website), de hostnaam van de ingrijpende computer (IP-adres), maar ook het tijdstip van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan bepaalde personen. Bijeenbrenging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

2. Contactformulier en nieuwsbrief

Bovendien worden persoonsgegevens alleen opgeslagen als u deze zelf geeft, bijv. door het invullen van het contactformulier.

De gegevens die door u zijn ingevuld op het contactformulier, zoals naam, adres, firma, e-mail en telefoon, verzamelen en gebruiken we alleen om met u te corresponderen en alleen met het doel waarvoor u de gegevens beschikbaar hebt gesteld. Gebruik voor andere doeleinden zoals het doorgeven aan derden wordt niet gedaan, tenzij u van tevoren uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Natuurlijk sturen we u ook graag informatiemateriaal per post of e-mail toe, wanneer u dit bij ons bestelt. In dat geval gaat u akkoord met het opslaan en gebruik van uw adres (per post) of uw e-mailadres (per e-mail) voor dit doel. Ook hier kunt u uw toestemming op elk moment herroepen en hiertoe bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Stemt u niet meer in met het gebruik en opslaan van uw persoonsgegevens of zijn deze gegevens inmiddels gewijzigd, dan zullen wij passende maatregelen nemen bij het wissen of blokkeren van uw gegevens, of de noodzakelijk correcties aanbrengen. Desgewenst krijgt u kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Gebruik hiervoor het contactformulier..

3. Cookies

De internetsites gebruiken op meerdere locaties zogenaamde cookies. Zij dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken - maar soms ook om het navigeren op ons platform te versnellen. Cookies zijn kleine tekstgegevens die op uw computer worden achtergelaten en door uw browser worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan op uw computer en lenen zich niet voor het uitlezen va informatie op uw pc. De meeste cookies die door ons worden gebruikt zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computersysteem en stelt ons in staat uw computersysteem bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

Uiteraard kunt u cookies op elk gewenst moment weigeren, voor zover uw browser dit toelaat. Meer informatie hierover vindt u via de helpfunctie van uw internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u dan geen volledige toegankelijkheid hebt tot alle functies van deze website.

4. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstgegevens die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. De door de cookie voortgebrachte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief IP-adres) worden doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker door Google tevoren werd verkort via de Europese Economische Ruimte binnen de lidstaten van de Europse Unie of in andere verdragsluitende staten van het akkoord. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog meer diensten die zijn verbonden met het websitegebruik en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Binnen het kader van Google Analytics wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opgeslagen cookies met de overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; merk echter op dat u in dat geval geen volledige toegankelijkheid zult hebben tot alle functies van deze website. Bovendien kunt u de registratie, die door cookies wordt veroorzaakt en gerelateerd is aan het gebruik van uw gegevens die door de website zijn verkregen (incl. uw IP-adres) met behulp van Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google, belemmeren door met de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Recht op informatie

Volgens de landelijke privacywet hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en indien nodig recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

6. Meer informatie en contact

Hebt u nog meer vragen betreffende het onderwerp privacy, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het opslaan, verwerken of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, maar ook voor het herroepen van gegeven toestemingen neem contact met ons op via deze e-mail: datenschutz@essertec.de.