Ondernemingsbeleid

 

Kwaliteit, milieubescherming en arbeidsveiligheid


Onze producten worden voor klanten ontworpen om hun levenskwaliteit te verbeteren en worden in veilige, milieuvriendelijke en geschikte omstandigheden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt.


Alle onderdelen van ons kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de normen DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001. De doelstellingen van het ondernemingsbeleid van de firma ESSERTEC GmbH hebben als gevolg dat de volgende principes en doelstellingen verplicht moeten worden nageleefd en gehandhaafd:


  • Uit eigen beweging milieu- en gezondheidsbescherming, veiligheid en kwaliteit voortdurend verder ontwikkelen en de bewustwording ervan bevorderen, in het bijzonder door het voorbeeld van onze managers, gekwalificeerde opleiding en bijscholing en voortdurende communicatie.

  • De geldende wet- en regelgeving en andere vrijwillige verplichtingen en overeenkomsten in het belang van medewerkers, klanten en geïnteresseerde partijen naleven.

  • Een objectieve, open dialoog vol vertrouwen met medewerkers, klanten, overheden en het publiek voeren.

  • Onze kennis van milieu-, veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsgerelateerde eigenschappen en effecten van onze producten en productieprocessen voortdurend uitbreiden.

  • Bij de planning, ontwikkeling en productie van producten rekening houden met gezondheids-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsrelevante eisen gedurende hun gehele levenscyclus (LCA - life cycle assessment).

  • Bij de aankoop van grondstoffen, apparatuur en diensten milieu- en gezondheidsbescherming, veiligheid en kwaliteit als integrale criteria beschouwen.

  • Spaarzaam en duurzaam omgaan met energie en grondstoffen en producten produceren in de kwaliteit die met de klant is afgesproken en daarbij de risico's voor medewerkers, milieu en omwonenden vermijden.

  • Geïnteresseerde partijen voorzien van alle informatie die nodig is voor een veilige, milieuvriendelijke en correcte omgang met onze producten.

  • Distributiepartners en transporteurs zodanig selecteren, dat onze producten veilig bij onze klanten terechtkomen.

  • Vooruitziende voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen, storingen, milieuvervuiling en fouten treffen en het risico op dergelijke gebeurtenissen zo laag mogelijk houden door passende maatregelen te nemen.