Impressum

Verantwoordelijk:
ESSERTEC GmbH
Berghäuschensweg 77
41464 Neuss
 
Postadres
Postbus 10 04 65
41404 Neuss
 
Handelsregister:
Amtsgericht Neuss, HRB 10188
 
Omzetbelastingnummer:
DE-203274366
 
Telefoon: +49 (0) 2131-183 0
Telefax: +49 (0) 2131-183 300
E-Mail: info@essertec.de
 
Bedrijfsleiders:
Philippe Fritzinger, Karla Schröder
 
Concept en technische realisatie:
DMK E-BUSINESS - Strategie | Design | Technologie

Disclaimer:

De website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan ESSERTEC GmbH geen garantie bieden voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Alle gegevens zijn vrijblijvend. Een garantie of waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wordt niet afgegeven door ESSERTEC GmbH. Elke aansprakelijkheid is uitgesloten, zover dit niet op opzet of grove nalatigheid is berust. ESSERTEC GmbH behoudt zich het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen en als tijdelijk of permanent in te stellen. De plicht tot het actualiseren van de gegevens op de website bestaat niet.

Autersrecht/merkenbescherming:

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en animatiebestanden, maar ook hun bepalingen op de website zijn onderhevig aan de bescherming van het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van het intellectueel eigendom. Alle inhoud van deze website mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ESSERTEC GmbH worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor publieke of commerciële doeleinden van welke aard dan ook. Door het gebruik van de ESSERTEC-website worden noch de rechten van welke aard dan ook, in het bijzonder wat betreft de bedrijfsnaam en bedrijfsoctrooirechten, zoals patenten, gebruiksmodellen of merken aan gebruikers verleend, noch heeft ESSERTEC Gmbh een gerechtigde verplichting om dergelijke rechten te verlenen. We wijzen u erop dat afbeeldingen op de website deels onderhevig kunnen zijn aan het auteursrecht van derden. In zoverre de gebruiker op de ESSERTEC-website ideeën en suggesties deponeert, mag ESSERTEC gratis gebruik maken van uw portfolio, ter ontwikkeling, verbetering en verkoop van de producten.

Foto: Startpagina, toepassingsgebied vakplanners - © iStockphoto.com/Clerkenwell_Images

Foto: Startpagina, toepassinggebied vakhandelaren - © iStockphoto.com/Clerkenwell_Images